Thể LoạI Thiết kế móng tay

Trộn
Thiết kế móng tay

Trộn

Xin chào tất cả mọi người. Tôi hiếm khi có mong muốn tham gia vào một số loại thiết kế móng tay, tôi thích vẽ theo kiểu cũ, như họ nói. Gần đây, cảm hứng đã đến với tôi và tôi muốn lặp lại việc làm móng Chanel, tôi nghĩ nhiều người nhớ đến nó. Nhấp vào ... O.P.I "DS Radiance" (DS 038) và O.P.

ĐọC Thêm
Thiết kế móng tay

Làm móng "lười". Người giúp đỡ và cứu tinh của tôi

Chào buổi chiều các người đẹp! Tháng 8 và đầu tháng 9 tôi đã hoàn toàn phát điên về tốc độ và độ bão hòa, vì thời gian này, tôi thường không có đủ sơn móng tay đủ màu. Tôi được cứu bởi nhiều con chip giúp ích rất nhiều và giúp tôi thực hiện nhanh chóng, hoặc, như tôi gọi nó, lười làm móng tay.
ĐọC Thêm
Thiết kế móng tay

Trộn

Xin chào tất cả mọi người. Tôi hiếm khi có mong muốn tham gia vào một số loại thiết kế móng tay, tôi thích vẽ theo kiểu cũ, như họ nói. Gần đây, cảm hứng đã đến với tôi và tôi muốn lặp lại việc làm móng Chanel, tôi nghĩ nhiều người nhớ đến nó. Nhấp vào ... O.P.I "DS Radiance" (DS 038) và O.P.
ĐọC Thêm