Blog

Véc ni từ Flormar 424


Tên đầy đủ của véc ni: Flormar nail men 424
Ý kiến ​​chi tiết: Đây không phải là vecni đầu tiên của tôi từ Flormar, tôi mua những vecni này vì giá thấp (tôi không phải là fan hâm mộ của vecni xa xỉ vì tôi cảm thấy tiếc vì đã trả giá son môi hoặc mascara) và chất lượng của tôi không thỏa đáng, và yêu cầu của tôi về vecni không lớn. Tôi đang chờ đợi véc ni? Điều này là để nó ở trên móng trong 3-5 ngày và khô nhanh chóng. Với những gì vecni này đối phó.
Bây giờ vecni này phù hợp với tôi tất cả về vecni, tôi thích màu gợi nhớ của kem hồ trăn hoặc sữa kiwi, độ bền của vecni cũng đủ tốt cho tôi 3-4 ngày; trong 2 lớp khoảng 2-3 phút, trong 1 lớp tôi không vẽ, nhưng 1 lớp khô trong 1 phút.
Vâng, hình ảnh là tự nhiên như sơn móng tay này trông.
Mẫu màu:


Giá: 2 lira
Đánh giá: 5

Loading...